La Fundació Mies van der Rohe va ser creada el 1983 per l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu inicial de portar a terme la reconstrucció del Pavelló Alemany, dissenyat per Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) per a l’Exposició Internacional de Barcelona del 1929.

A més d’atendre la conservació i el coneixement del Pavelló Mies van der Rohe, la Fundació impulsa el debat, la difusió i la sensibilització sobre temes d’arquitectura i urbanisme contemporanis. També promou l’estudi de l’obra de Ludwig Mies van der Rohe i del Moviment Modern. D’acord amb les seves finalitats, la Fundació duu a terme diferents activitats com ara premis, congressos, conferències, exposicions, tallers, instal·lacions o esdeveniments culturals al Pavelló.

Destaca entre aquests programes l’organització, juntament amb la Comissió Europea, del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, un dels guardons més prestigiosos d’arquitectura a Europa.

Activitats de la Fundació Mies van der Rohe

Exposicions
La Fundació Mies van der Rohe organitza regularment exposicions itinerants que documenten els seus propis Premis d’Arquitectura. Ultra aquestes, també se n’organitzen d’altres que tracten de temes relacionats amb les grans línies de l’arquitectura moderna i contemporània, tant de caire històric com d’actualitat. Amb aquesta finalitat hom combina les exposicions de producció pròpia amb d’altres que s’han fet en col·laboració amb entitats afins.

Cicles de conferències
El format del ‘cicle de conferències’ permet d’examinar un tema d’actualitat per mitjà d’un conjunt de sessions que pretenen oferir una visió tan àmplia com sigui possible de l’estat de la qüestió. Els cicles de conferències estan relacionats amb altres programes de la Fundació i es complementen amb activitats com ara instal·lacions i exposicions. La freqüència prevista és de dos cicles anuals. En funció del caràcter de cada cicle, es pot fer servir el Pavelló mateix o bé altres espais amb més capacitat.

Publicacions
Fent part del seu programa de difusió, la Fundació Mies van der Rohe publica un catàleg de cada edició del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, en el qual es documenten les obres presentades i/o seleccionades, amb la intenció de crear un instrument de referència i comunicació de la producció arquitectònica actual.

També s’editen catàlegs i llibres relatius a les activitats desenvolupades al Pavelló.

Per més informació consulteu l’apartat de Projectes