Organització institucional

El Consell d’Administració estarà integrat per un màxim de dinou membres representats de la següent manera:
- L’Ajuntament a través del seu President
- Un vocal en representació de cada grup municipal
- El Ministerio de Fomento a través de dos vocals
- La Generalitat a través de dos vocals
- La Fira de Barcelona a través d’un vocal
- El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a través d’un vocal
- L’Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona a través d’un vocal
- El Museu of Modern Art de Nova York a través d’un vocal
- El Stifung Preussischer Kulturbesitz de Berlín a través d’un vocal
- Dues persones de reconegut prestigi professional designades pel president

Organització de la Fundació

En aquest moment no hi ha cap procés obert de formació.
La Fundació Mies van der Rohe no aplica dietes

Taxes i preus públics vigents