Debats al Pavelló: “Ludwig Mies van der Rohe 1969-2019″

El llegat de Mies van der Rohe 50 anys després de la mort de l’arquitecte a debat amb els experts.

Categoria


Data

October / Octubre

Lloc

Pavelló Mies van der Rohe