Exposició København – Barcelona: EUmies Awards 1988-2022 - Fundació Mies van der Rohe

Exposició København – Barcelona: EUmies Awards 1988-2022

Copenhaguen i Barcelona seran les capitals mundials de l’arquitectura el 2023 i 2026, respectivament. Ambdues nascudes al costat de l’aigua —la mar Bàltica i la Mediterrània, respectivament—, afronten ara l’emergència climàtica prioritzant la cura del planeta i dels seus habitants.

Els espais ocupats tradicionalment per activitats industrials han estat objecte de projectes de regeneració urbana des dels anys noranta, que han canviat no només en la forma i les funcions locals, sinó també en la imatge i fesomia de la mateixa ciutat. Aquests espais transformats representen un mirall ben fidel on es reflecteixen la imatge de la ciutat i la cultura urbana del present, i, com diu el geògraf Francesc Muñoz, “constitueixen territoris de prova on es manifesten els reptes urbans del futur. Pocs espais de la ciutat es mostren, en aquest sentit, tan sobreexposats als tres principals riscos urbans que destaquen actualment en les agendes de les ciutats europees: d’una banda, la simplificació i banalització urbana que la hiperespecialització en els usos del consum i la turistificació representen; de l’altra, les tendències d’exclusió social que fenòmens com la gentrificació il·lustren de manera clara, i, finalment, els efectes del canvi climàtic que ja es comencen a confirmar de manera especialment sensible al límit urbà en contacte directe amb les masses d’aigua”.

Des del 1988, la xarxa del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe ha registrat sobre el terreny i posat en relleu les obres d’arquitectura que més repercussió tenen en les nostres maneres de viure. Aquesta exposició mostra una selecció d’un grup important de projectes d’aquestes dues ciutats. Les maquetes, les fotografies, els textos i els materials audiovisuals narren les particulars històries d’aquestes arquitectures, que construeixen els llocs per a la interacció social.

La transformació urbana que han desenvolupat les dues capitals en els últims anys segueix un procés obert, iteratiu i incomplet; un urbanisme obert, mal·leable i gradual que reconeix el paper de l’arquitectura, el temps i l’espai per tal de ser més habitables.

Categoria


Data

4-5-2022 < 26-6-2022, Opening 11-5-2022

Lloc

DHUB – Disseny Hub Barcelona, Espai B

Veure mapa