Presentació del catàleg EU Mies Award 2019 - Fundació Mies van der Rohe

Presentació del catàleg EU Mies Award 2019

Es poden connectar 383 obres d’arquitectura o 446 estudis d’arquitectura? Aquest és el repte d’aquesta publicació que presenta mitjançant imatges, textos i plànols el conjunt de totes les obres nominades a l’EU Mies Award 2019 que tot i compartir una geografia (Europa), un objectiu (qualitat) i un temps (acabat del 2017 al 2018), despleguen especificitats i actituds ben diverses. Les conclusions del jurat, i les crítiques externes que aquí les acompanyen, assenyalen, complementen la comprensió i inciten a reflexionar sobre el que diuen aquestes obres sobre Europa i la seva arquitectura en el moment actual.

El Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe, dibuixa cada dos anys un panorama ampli i precís d’obres, estudis, clients i territoris que comparteixen la passió per l’arquitectura. A través de la difusió d’aquest catàleg que reben com a agraïment tots els participants, 84 experts independents, 52 associacions nacionals d’arquitectura i les 16 institucions que formen part del comitè assessor del premi es converteix en un referent que relliga i fomenta l’intercanvi entre la comunitat arquitectònica europea.

La publicació és tant una guia per viatjar a Europa com una invitació a visitar l’exposició del Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2019 o a la consulta del seu arxiu i de l’App EUMiesAward.

El tens a shopmies.com!

Categoria


Data

7-5-2019, 15:00h

Lloc

Palau Victòria Eugènia

Veure mapa