Presentació del catàleg - Fundació Mies van der Rohe

Presentació del catàleg

El catàleg de l’European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2017  és una compilació de totes les obres nominades en la present edició que permet una lectura transversal sobre allò que ha passat a Europa en els últims dos anys des del punt de vista de l’arquitectura. Una suma de diferents fragments d’arquitectures, de teixits urbans, de ciutats, de territoris. Un ampli panorama d’arquitectures de tamanys, materialitats i estratègies diferents i úniques, que alhora comparteixen el fet d’estar emplaçades en el territori europeu. Davant aquest gran conjunt d’obres, la classificació ens ajuda a organitzar-lo i a estructurar-lo, a poder entendre’l i fer més lleugera la tasca de selecció del jurat. Hi ha moltes maneres de classificar un conjunt de materials, la que presentem aquí no és única ni amovible, té la voluntat d’explicar/sintetitzar una realitat polièdrica i suggerir comparacions. El catàleg està dividit en dos volums separats i alhora complementaris: “The Compilation” i “The Jury Selection”.

The Compilation  conté el total d’obres nominades en aquesta edició 2017, sense destacar-ne cap sobre les demés: el material previ a ser jutjat. Un primer volum on dibuixos, fotografies i dades s’organitzen en tres parts: Uses, Places i People. Tres col·leccions que funcionen a mode d’índex permetent arribar a la informació de cada obra depenent d’allò que se’n conegui. Per una banda es poden consultar les plantes, totes elles orientades a nord, segons els usos de les obres, permetent una comparació entre  famílies de programes. Si no se’n coneix l’ús però sí la localització, les fotografies de totes les obres es troben agrupades segons la ciutat i el país on estan construïdes. Si ens és més fàcil conèixer l’equip autor o un autor concret, l’índex corresponent ens remet a l’obra, tot creuant la informació entre les tres parts.

The Jury Selection conté només les 40 obres seleccionades pel jurat, que va destacar molt la importància del caràcter urbà del territori europeu. Aquest volum vol ser reflex també del caràcter de les seves discussions i és per això que els projectes s’hi organitzen en funció del teixit urbà en el qual es troben. Exo-urban, Periphery, Consolidated i Historic Centre, són les parts que construeixen una ciutat imaginària,  the City of 40, que també és la que es pot recórrer a l’exposició, des de les obres més deslligades dels centres urbans fins aquelles que segueixen conformant i consolidant el centre urbà històric de la ciutat Europea.

El document de referència en l’elaboració d’aquest catàleg és Atlas. European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Award 1988-2015, publicat tot just fa mig any. La lògica i coherència en les categoritzacions utilitzades està definida i continguda en aquest dens treball, que analitza i classifica totes les obres nominades pel Premi des de 1988 fins 2015. La publicació realitzada pel Premi 2015, que aglutinava el total d’obres nominades per aquella edició, va ser un exercici de classificació previ a l’Atlas. El present catàleg, com a eina d’interpretació del Premi,  és un pas més en aquest procés viu que és treballar amb material contemporani.

Categoria


Data

25 de maig 2017

Lloc

Pavelló Mies van der Rohe