MEATS Elisava. Beautiful Failures - Fundació Mies van der Rohe

MEATS Elisava. Beautiful Failures

La unitat del Masters’s degree in Ephemeral Architecture and Temporary Spaces (MEATS) d’ELISAVA conduïda per Stella Rahola Matutes i Roger Paez proposa ‘site specifics’ amb la finalitat d’interrogar-se sobre els materials, sobre l’ús que en fem, el valor que tenen i sobre les seves connotacions culturals i afectives.

La intervenció Beautiful Failures que presenten al Pavelló Alemany de Lilly Reich i Mies van der Rohe, treballa sobre la fragilitat, tot detectant els dos materials més delicats de la seva construcció: el vidre i el travertí del paviment. El vidre és el material paradigmàtic del Pavelló, amb els seus constants jocs de reflexió i transparències, mentre que el sòcol de travertí és un dels elements més identificables de l’arquitectura de Mies van der Rohe. En conseqüència, la proposta instal·lativa Beautiful Failures parteix d’un ordre matèric fonamental que permet revisitar aquesta arquitectura aparentment polida, perfecta i segura des de la seva vessant més vulnerable.

Des del punt de vista formal, la resolució de la instal·lació consta de 17 lloses de travertí aixecades que evidencien el sota-espai resultat d’un sistema constructiu que divergeix de la solució del Pavelló original. En aquests 17 sots s’hi troben disposades peces de vidre defectuoses, originàries de tallers artesans de la ciutat de Barcelona. Les peces de vidre responen a la col·lecció feta pels estudiants de més de 2.000 unitats descartades per tallers d’artesans. Es tracta de vidre borosilicat d’origen alemany que no és possible de reciclar en el nostre país. La runa i el descart permeten establir un lligam amb la història passada del Pavelló, alhora que planteja qüestions de sostenibilitat pel present.

El nou paisatge que resulta de l’aixecament parcial del paviment i la relació amb les peces de vidre, troba analogies amb una excavació estratigràfica de sistema de quadrícula, utilitzada habitualment en arqueologia. La proposta és una acció de cerimònia que cavalca entre el descobriment i l’acte funerari, entre allò mortuori i allò que se’ns revela. La intervenció temporal al Pavelló s’entén simultàniament com un ritu de descobriment i d’enterrament. I en aquest cicle de naixement, mort i renaixement, tots els elements hi juguen un paper important, des de la pròpia història del Pavelló, implícita en les accions amb el travertí, fins a la vida acumulada en cadascuna de les peces de vidre.

Beautiful Failures també vol ser una reflexió sobre la naturalesa d’un Pavelló que ja no és només una rèplica sinó una entitat viva que ja no es limita a projectar una imatge idèntica del mític original. Mitjançant múltiples intervencions artístiques, des de 1996 fins avui, la temporalitat característica del Pavelló de 1929 s’ha reinterpretat com una temporalitat sensorial, convertint l’actual Pavelló en un espai multiforme i orgànic capaç de reflexionar sobre les seves qualitats espacials, materials i històriques a través del canvi constant. Una autèntica lliçó sobre una comprensió enriquida de la identitat.

BEAUTIFUL FAILURES
Mies van der Rohe Pavillion, Barcelona 2021

Design: MEATS Elisava, Stella Rahola Matutes, Roger Paez
Producer: MEATS Elisava-Fundació Mies van der Rohe

Design credits MEATS Elisava
Faculty: Stella Rahola Matutes + Roger Paez
Students: Dalia Al-Akki, Agustina Angelini, Jana Antoun, Juan Arizti, Momen Bakry, Dastan Bissenov, Marta Borreguero, Elena Caubet, Ines Fernandez, Malak Ghemraoui, John Gillen, Tanvi Gupta, Stephanie Ibrahim, Tracy Jabbour, Yunling Jin, Liana Kalaitzoglou, Jad Karam, Gal·la Knoph, Selen Kurt, Julia Llorens, Alexa Nader, Joelle Nader, Assil Naji, Mokshuda Narula, Elsa Romero, Chloë Rood, Tiago Rosado, Eirini Sampani, Montserrat Sevilla, Brentsen Solomon, Giulia Tufariello, Irini Vazanellis,  Kuan Yi Wu, Alexandra Zaitceva.
MEATS Directors: Toni Montes + Roger Paez

*Agraïm a tots els artesans del vidre de la ciutat que han col·laborat en aquesta instal·lació, Barcelona Glass Studio, Alex Añó, VidraFoc i molt especialment a Ferran Collado.