Francesco Arena. Lettura in 3 parti per il Padiglione - Fundació Mies van der Rohe

Francesco Arena. Lettura in 3 parti per il Padiglione

El temps de lectura és un temps lent o ràpid, depenent del que es llegeix, com es llegeix o quin nivell de comprensió de lectura volem assolir. A Lettura in 3 parti per il Padiglione, tres intèrprets “llegeixen” un text dividit en tres parts al Pavelló. La lectura no és vocal sino física: el text traduït en codi Morse és coplejat sobre tres superfícies diferents del Pavelló. A l’interior, un artista emet la primera part del text colpejant el vidre amb un dit. Un altre intèrpret segueix amb la segona part del text utilitzant la mà i una de les parets de marbre, i el tercer intèrpret transmet la tercera part del text amb la mà sobre la superfície de l’aigua de la piscina exterior.

El punt del codi Morse és traduït amb un toc breu de la mà, mentre que la línia ho és amb un lliscament de la mà sobre la superfície de marbre, vidre o aigua. El text llegit al pavelló consisteix en la llista dels 368 migrants eritreus morts en l’enfonsament del 3 d’octubre de 2013 a les aigües de l’illa de Lampedusa. Només 30 cossos van ser reconeguts, mentre que tots els altres romanen sense identificar; en codi Morse: ..- -. … – … -. – .. ..-. … – ..

L’elecció d’aquest text/llista està determinat per la necessitat de canviar el temps d’ús d’un fet; les notícies són sempre noves, el temps de la memòria s’esfondra a les notícies, i és per això que el text es tradueix en codi Morse, frenant la lectura i així fent-la incomprensible per als transeünts, elevant-la a un altre nivell i fusionant-la amb una cosa duradora com l’arquitectura i els seus materials amb el seu propi significat, una arquitectura en aquest cas aliena al lloc on es troba però on conviu i, de fet, l’identifica.