Intervencions artístiques Archives - Fundació Mies van der Rohe

Les intervencions d’artistes plàstics que tenen lloc al Pavelló Mies van der Rohe es conceben com a instal·lacions o exposicions lleugeres i de curta durada.

La programació d’intervencions aporta un tipus d’activitat única a la ciutat que es basa en els espais excepcionals del Pavelló. Les instal·lacions són una manera de mantenir interpretacions actives i de donar sentit a l’actualitat del Pavelló. Es considera una periodicitat d’un o dos projectes per any, mantenint una proporció adequada entre intervencions d’artistes i d’arquitectes.