Organització institucional

El Consell d’Administració estarà integrat per un màxim de dinou membres representats de la següent manera:
– L’Ajuntament a través del seu President
– Un vocal en representació de cada grup municipal
– El Ministerio de Fomento a través de dos vocals
– La Generalitat a través de dos vocals
– La Fira de Barcelona a través d’un vocal
– El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a través d’un vocal
– L’Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona a través d’un vocal
– El Museu of Modern Art de Nova York a través d’un vocal
– El Stifung Preussischer Kulturbesitz de Berlín a través d’un vocal
– Dues persones de reconegut prestigi professional designades pel president

Els vocals del Consell d’Administració són:
President/a Ima. Janet Sanz Cid
Vicepresident/a Im. Josep M Montaner Martorell
Vocal Sra. Franc Fernandez Eduardo
Vocal Sr. Roger Clot Duñach
Vocal Sr. Koldo Blanco Uzquiano
Vocal Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Vocal Sr. Miguel Torrubiano Blanco
Vocal Sra. Clara Trunyo Juanola

Organització de la Fundació


En aquest moment no hi ha cap procés obert de formació
La Fundació Mies van der Rohe no aplica dietes
La Fundació Mies van der Rohe no té alliberats sindicals

Alts càrrecs

Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, Presidenta de la Fundació Mies van der Rohe

Sra. Anna A. Ramos Sanz, Gerent de la Fundació Mies van der Rohe

Les retribucions i CV dels alts càrrecs de la Fundació Mies van der Rohe estan publicats al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona

A l’any 2017 la Fundació no ha realitzat indemnitzacions per cessament de càrrecs

Organigrama


Pressupostos

El pressupost inicial i liquidat de la Fundació Mies van der Rohe està publicat al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona

Cost campanyes de publicitat institucional

El cost de les campanyes de publicitat institucional es publica conjuntament amb les de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats municipals al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona

Contractació

La informació sobre contractació està publicada al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona

Convenis

Els convenis es publiquen al registre de convenis de l’Ajuntament de Barcelona

Taxes i preus públics vigents


Dret d'accés a la informació pública

Per exercir el dret d’accés a la informació pública us podeu posar en contacte a través del correu secmies@miesbcn.com

Data Protection


In accordance with the Organic Law 15/1999, of December 13, on the Protection of Personal Data, the Fundació Mies van der Rohe has grouped in files the various personal data it has and, in order to guarantee confidentiality , applies the security measures required by the legal regulations and the type of data they contain, where the purposes of each file that includes personal data are identified.

Regarding these files, as specified by the Organic Law on Protection of Personal Data (LOPD 15/1999 of December 13) people have rights that guarantee the control of their data. In order to exercise these rights, you have to specify the file with personal data and, if applicable, specify the specific data on which you want to exercise the right.