Organització institucional

El Consell d’Administració estarà integrat per un màxim de dinou membres representats de la següent manera:
– L’Ajuntament a través del seu President
– Un vocal en representació de cada grup municipal
– El Ministerio de Fomento a través de dos vocals
– La Generalitat a través de dos vocals
– La Fira de Barcelona a través d’un vocal
– El Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a través d’un vocal
– L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona a través d’un vocal
– El Museu of Modern Art de Nova York a través d’un vocal
– El Stifung Preussischer Kulturbesitz de Berlín a través d’un vocal
– Dues persones de reconegut prestigi professional designades pel president

 

Els vocals del Consell d’Administració són:
President/a Ima. Janet Sanz Cid
Vicepresident/a Im. Josep M Montaner Martorell
Vocal Sra. Franc Fernandez Eduardo
Vocal Sr. Roger Clot Duñach
Vocal Sr. Koldo Blanco Uzquiano
Vocal Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Vocal Sr. Miguel Torrubiano Blanco
Vocal Sr. Daniel Mòdol Deltell
Vocal Sra. Clara Trunyo Juanola

Organització de la Fundació


La informació de la plantilla de la Fundació Mies van der Rohe està publicada al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona
En aquest moment no hi ha cap procés obert de formació
La Fundació Mies van der Rohe no aplica dietes
La Fundació Mies van der Rohe no té alliberats sindicals

Alts càrrecs

Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid, Presidenta de la Fundació Mies van der Rohe CV Càrrec no retribuït

Sra. Anna A. Ramos Sanz, Gerent de la Fundació Mies van der Rohe CV i retribució

A l’any 2017 la Fundació no ha realitzat indemnitzacions per cessament de càrrecs

Organigrama


Pressupostos

El pressupost inicial i liquidat de la Fundació Mies van der Rohe està publicat al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona

Cost campanyes de publicitat institucional

El cost de les campanyes de publicitat institucional es publica conjuntament amb les de l’Ajuntament de Barcelona i les entitats municipals al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona

Perfil del contractant

Les instruccions no estan en vigor pels contractes licitats  a partir de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, és a dir, a partir del 9 de març de 2018

Contractació

La informació sobre contractació està publicada al portal de transparència de l’Ajuntament de Barcelona

 

Subvencions

La Fundació Mies van der Rohe no atorga subvencions

Convenis

Els convenis es publiquen al registre de convenis de l’Ajuntament de Barcelona

Taxes i preus públics vigents


Codi ètic i de conducte

La Fundació Mies van der Rohe es regeix pel Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona

Carta de Serveis


Dret d'accés a la informació pública

Per exercir el dret d’accés a la informació pública us podeu posar en contacte a través del següent enllaç

Protecció de dades

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Fundació Mies van der Rohe ha agrupat en fitxers les diverses dades personals de què disposa i, per tal de garantir-ne la confidencialitat, hi aplica les mesures de seguretat que requereix la normativa legal i la tipologia de dades que contenen on s’identifiquen les finalitats de cada fitxer que inclou dades personals.

Respecte d’aquests fitxers, com especifica la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal ( LOPD 15/1999 de 13 de desembre) les persones tenen uns drets que els garanteixen el control de les seves dades.

Per tal d’exercir aquests drets, s’ha de concretar el fitxer amb dades personals i, si escau, especificar les dades concretes sobre les quals es vol exercir el dret.